Hlavní výhody

 

Snadná a bezpečná výroba a dávkování stabilního roztoku oxidu chloričitého bez generátoru.

Ekologicky nezávadná a žádná produkce vedlejších produktů karcinogenní nebo nežádoucí dezinfekce.

Komponenty TwinOxide jsou lehké, bezpečné a cenově výhodné pro dopravu a skladování s garantovanou trvanlivostí 5-ti let.

Při aplikovaných koncentracích nemá korozní účinky.

Ekonomické výhody

 

Žádné investiční náklady ve výrobním zařízení.

Minimální vstupní investice.

Žádné stavební úpravy ani certifikace.

Žádné složité a nákladné školení obsluhy nebo vysoké náklady na údržbu.

Vlastnosti

 

Selektivní oxidační činidlo (nereaguje například s amoniakem).

Efektivní odstraňování zápachu z vody (např. oxidace sulfanu).

Nemění senzorické vlastnosti vody.

Stabilní roztok oxidu chloričitého.

Není výbušný.

Mikrobiologické výhody

 

Silné, rychlé a účinné mikrobiologické činidlo v širokém rozsahu hodnot pH (pH 4-10).

Silné oxidační činidlo.

Efektivní odstraňování biofilmu.

Žádné rezistentní mikroorganismy.

 Ekologické výhody

 

Nevytváří chlorderiváty jako např. TRIHALOMETAN, MUTAGEN X, HALOGENOCTOVÁ KYSELINA.

Nízké zbytkové koncentrace dezinfekčního prostředku.

Minimální zátěž odpadních vod.