Vlastnosti 0,3% roztok oxidu chloričitého připraveného technologií TwinOxide®

Silné oxidační a dezinfekční činidlo
Rychlý biocidní účinek (1-10 minut)
Odstraňuje biofilm a brání jeho opětovné tvorbě
Eliminuje ve vodě se vyskytující viry, bakterie, řasy, plísně a spory
Dlouhodobý účinek po nadávkování
Není korozivní
Neutralizuje pachy
Zlepšuje nežádoucí zabarvení vody
Nemění organoleptické vlastnosti vody
Dezinfekční schopnost v rozmezí hodnot pH 4-10
Jeho dezinfekcí nevznikají žádné vedlejší potenciálně karcinogenní produkty
Netvoří halogenderiváty
Bezpečný pro životní prostředí