Vodárenství

Hygienické zabezpečení pitné vody
Čištění a sanitace potrubí a vodojemů
Oxidace železa a manganu
Odstraňování organického znečištění
Čištění a regenerace filtrů
Dezinfekce odpadních vod

Potravinářství

Hygienické zabezpečení pitné vody
Dezinfekce vratných obalů a pracovních ploch
Oplach ovoce a zeleniny
Regulace mikrobiální kontaminace v provozu

Bazény a hotely

Dezinfekce bazénových vod
Dezinfekce teplé vody
Eliminace bakterie rodu Legionella

Nemocnice a domy s pečovatelskou službou

Dezinfekce teplé vody
Eliminace bakterie rodu Legionella
Dezinfekce infekčních odpadních vod

Průmysl

Sanitace a čištění chladicích systémů
Eliminace biofilmu v potrubí
Regulace mikrobiální kontaminace v provozu
Bělicí činidlo