POUŽITÍ

Oblasti použitíVodárenství

 • Hygienické zabezpečení pitné vody
 • Čištění a sanitace potrubí a vodojemů
 • Oxidace železa a manganu
 • Odstraňování organického znečištění
 • Čištění a regenerace filtrů
 • Dezinfekce odpadních vod

Potravinářství

 • Hygienické zabezpečení pitné vody
 • Dezinfekce vratných obalů a pracovních ploch
 • Oplach ovoce a zeleniny
 • Regulace mikrobiální kontaminace v provozu

Bazény a hotely

 • Dezinfekce bazénových vod
 • Dezinfekce teplé vody
 • Eliminace bakterie rodu Legionella

Nemocnice a domy s pečovatelskou službou

 • Dezinfekce teplé vody
 • Eliminace bakterie rodu Legionella
 • Dezinfekce infekčních odpadních vod

Průmysl

 • Sanitace a čištění chladicích systémů
 • Eliminace biofilmu v potrubí
 • Regulace mikrobiální kontaminace v provozu
 • Bělicí činidlo